Προγράμματα Οργάνωσης Βιβλιογραφικών Παραπομπών

Ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την έρευνα είναι η οργάνωση της βιβλιογραφίας ιδιαίτερα όταν αυτή αποτελείται από μια πληθώρα έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως βιβλία, άρθρα, ηχογραφημένο υλικό κτλ. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορεί να βοηθήσουν τον ερευνητή. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται τρία λογισμικά προγράμματα καταχώρισης βιβλιογραφίας: (α) JabRef, (β) Zotero (γ) Βάση Βιβλιογραφίας του Office 2007.

To JabRef είναι μια αυτόνομη δωρεάν εφαρμογή γραμμένη σε Java, επομένως τρέχει διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Windows Vista/XP, συστήματα Linux, Mac κτλ. το οποίο επιτρέπει μεταξύ άλλων: (Α) Την εισαγωγή βιβλιογραφικών παραπομπών για άρθρα, βιβλία, διατριβές κτλ. (Β) Το άνοιγμα ηλεκτρονικών πηγών που βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή στο διαδίκτυο. (Γ) Συνεργάζεται με άλλα προγράμματα διαχείρισης της βιβλιογραφίας έτσι ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει βιβλιογραφικές βάσεις από άλλες εφαρμογές (CSA, COPAC, Refer/EndNote, Jstor κτλ.) αλλά και να εξαγάγει μια βιβλιογραφική βάση για χρήση σε άλλα προγράμματα (συμβατό ακόμα και με το Office 2007). (Δ) Μπορεί ο χρήστης να ανοίγει ταυτόχρονα πολλές βιβλιογραφικές βάσεις στο ίδιο παράθυρο, να οργανώνει τη βιβλιογραφία με ετικέτες και να συγκροτεί κατηγορίες ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Το Zotero είναι μια επέκταση για το περιηγητή Firefox, πέρα από τις συνήθεις δυνατότητες που έχει μία βιβλιογραφική βάση, το Zotero επιτρέπει στο χρήστη (Α)να κατεβάζει βιβλιογραφικές πηγές και παραπομπές για βιβλία, άρθρα, ειδήσεις, video κτλ. από ιστοσελίδες όπως το Amazon, Youtube και πολλά άλλα. (Β) Την εισαγωγή βιβλιογραφικών παραπομπών για άρθρα, βιβλία, διατριβές κτλ. (Γ) Το άνοιγμα ηλεκτρονικών πηγών που βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή στο διαδίκτυο από το περιβάλλον του προγράμματος. (Δ) Συνεργάζεται με εφαρμογές γραφείου όπως το OpenOffice.org και το Microsoft Office, όπου μπορεί ο χρήστης να εισαγάγει αυτόματα παραπομπές μέσα στο κείμενο και βιβλιογραφία. (E) Ο χρήστης μπορεί να οργανώνει τις βιβλιογραφικές πηγές του με χρήση ετικετών. Το Zotero καθιστά ωστόσο το Firefox ελαφρώς πιο αργό, καθώς εξετάζει σε κάθε ιστοσελίδα την περίπτωση ύπαρξης παραπομπών ή άλλων πηγών.

Το Microsoft Office 2007 διαθέτει ενσωματωμένη εφαρμογή εισαγωγής και οργάνωσης βιβλιογραφικών πηγών, που σας επιτρέπει ενώ εργάζεστε με το κείμενο να εισάγετε παραπομπές και βιβλιογραφία αυτόματα. Παρόλο που η εισαγωγή βιβλιογραφίας στο κείμενο με αυτόματο τρόπο είναι σοβαρό πλεονέκτημα στερείται η εφαρμογή αυτή μιας γενικότερης εποπτείας των πηγών σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Επιπλέον αυτή η εφαρμογή δεν είναι αυτόνομη αλλά εξαρτάται από το Microsoft Office, ακόμη δεν προσφέρει μεγάλη ευελιξία για εισαγωγή ή εξαγωγή βιβλιογραφικών πηγών για χρήση σε άλλες εφαρμογές.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s