Ακούω, μιλώ και γράφω

Σε ανάρτησή του ο John Wells ένας από τους πιο γνωστούς φωνητικούς επιστήμονες, σχολιάζοντας την εικόνα που παρατίθεται, παρατηρεί ότι οι καθηγητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας έχουν συχνά υπερβολικά εξεζητημένες απορίες για τη φωνητική της Αγγλικής, ενώ οι ξένοι μαθητές συχνά δεν γνωρίζουν τα βασικά, όπως για παράδειγμα τη διάκριση ανάμεσα στα μακρά φωνήεντα και στα βραχέα της Αγγλικής.

Έτσι, στο παράδειγμα που παραθέτει ο John Wells, αυτός που έχει γράψει το κείμενο, φαίνεται ότι δεν διακρίνει ανάμεσα στο ελάχιστο ζεύγος leave
liːv
(φεύγω, αφήνω) live (v.) lɪv (ζω).

Ο Wells παρατηρεί ότι ακόμη και ικανοί ομιλητές της Αγγλικής από Ισπανόφωνες χώρες δεν διακρίνουν ανάμεσα στα φωνήεντα αυτά· το ίδιο ισχύει όπως σημειώνει και για ομιλητές από την Ελλάδα και την Ιταλία. Σύμφωνα με τον Wells, η διάκριση δεν μαθαίνεται απλώς με έκθεση των ομιλητών στη φωνητική διάκριση αλλά με ρητή διδασκαλία της διάκρισης μέσα από ακουστικές ασκήσεις ώστε ο μαθητής να μην παράγει μόνο τη διαφορά αλλά και να την προσλαμβάνει.

Η σχέση παραγωγής και πρόσληψης της φωνητικής παρακαταθήκης μιας ξένης γλώσσας είναι αμφίδρομη· η παραγωγή και η πρόσληψη αλληλοενισχύονται. Ωστόσο, αυτό που προτείνει ο Wells δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο μαθητής στην περίπτωση των μακρών και των βραχέων δεν οφείλει να κατακτήσει τις διακρίσεις στην προφορά της Γ1 (της γλώσσας πηγή) μόνο, αλλά περαιτέρω οφείλει να κατακτήσει διακρίσεις στο επίπεδο της μορφολογίας και του λεξιλογίου. Οι ασκήσεις πρόσληψης και παραγωγής των φωνηέντων δεν είναι από μόνες τους επαρκείς. Περισσότερο κατάλληλες φαίνονται ότι είναι ασκήσεις λεξιλογίου και η επικοινωνιακά προσανατολισμένη έκθεση των μαθητών στην παραγωγή της Γ1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s