Η συμβολή του Έντισον στη μελέτη της γλώσσας

Ο Τόμας Έντισον (Thomas Alva Edison) (11 Φεβρουαρίου 1847 – 18 Οκτωβρίου 1931) συνεισέφερε σημαντικά με τις εφευρέσεις του στην προαγωγή της σύγχρονης γλωσσικής επιστήμης με την ανάπτυξη περισσότερο εργαλειακά προσανατολισμένων μεθόδων έρευνας. Ιδιαίτερα, παραγωγικές είναι εφευρέσεις του στην ανάπτυξη της σύγχρονης φωνητικής επιστήμης. Ο Έντισον εφηύρε μεταξύ άλλων το λαμπτήρα πυρακτώσεως, το μικρόφωνο και το φωνογράφο.

Ο λαμπτήρας πυρακτώσεως αποτέλεσε ένα εργαλείο για τους φωνητικούς των αρχών του αιώνα με το οποίο μπορούσαν να παρατηρήσουν την άρθρωση των φθόγγων. Ένα σύστημα με καθρέπτες και ειδικά ‘οδοντιατρικά’ εργαλεία επέτρεψαν την παρατήρηση και τη μελέτη της θέσης της γλώσσας, της γλωττίδας κτλ. Δεν είναι λίγος ο θαυμασμός που εξέφραζαν στα κείμενά τους οι φωνητικοί επιστήμονες των αρχών του αιώνα για τις δυνατότητες που τους παρείχε ο λαμπτήρας που εφηύρε ο Έντισον.

Από τις πιο σημαντικές για τη φωνητική εφευρέσεις του Τόμας Έντισον είναι ο φωνογράφος (βλ. όμως την ανάρτηση ‘Καταγραφή του ήχου πριν από τον Edison‘). Ο φωνογράφος διέθετε ένα μεγάλο σωλήνα στον οποίο μιλούσε ο ομιλητής. Ο σωλήνας ενίσχυε τους παλμούς της φωνής που μεταδίδονταν στο άλλο του άκρο που απέληγε σε διάφραγμα συνδεδεμένο με ένα μαχαίρι εγγραφής (recording knife). Το μαχαίρι έκοβε την επιφάνεια ενός κυλίνδρου επικαλυμμένου από ένα ειδικό κερί. Για την αναπαραγωγή της φωνής το σύστημα έγγραφής άλλαζε σ’ ένα σύστημα αναπαραγωγής. Το τελευταίο διέθετε μια ζαφειρένια απόληξη αντί για μαχαίρι. Η περιστροφή του κυλίνδρου συνέτεινε στην κίνηση της απόληξης πάνω και κάτω ακολουθώντας το εγχάρακτο αυλάκι στον κύλινδρο. Το γυάλινο διάφραγμα με το οποίο συνδεόταν η απόληξη άρχιζε να πάλλεται προκαλώντας παλμούς στον αέρα αντίστοιχους με τους πραγματικούς.

Ο φωνογράφος αποτέλεσε ένα εξαιρετικό επιστημονικό εργαλείο καθώς για πρώτη φορά επιτράπηκε η καταγραφή του ήχου και η αναπαραγωγή του. Ωστόσο, σημαντική συνέπεια του φωνογράφου είναι ότι επέτρεψε τη δυνατότητα μελέτης του ακουστικού κύματος της φωνής.

Η προσφορά του Τόμας Έντισον είναι επομένως σημαντική για τη γλωσσική επιστήμη. Πραγματικά με τις εφευρέσεις του γεννήθηκαν οι εργαλειακές και πειραματικές μέθοδοι μελέτης της γλώσσας, που πλέον δεν περιορίζονται στη φωνητική, αλλά επεκτάθηκαν σε ειδικότητες όπως η ψυχογλωσσολογία, η νευρογλωσσολογία, η διδακτική της γλώσσας κτλ. Η σύγκλιση των εργαλειακών μεθόδων με την περισσότερο θεωρητική μελέτη της γλώσσας δημιουργεί ένα γόνιμο συγκερασμό.Εικόνες από τον Scripture (1902).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s